Agenda
januari
13 januari

Vernissage Expo #Have mercy for the Brussels jerseys

GC Pianofabriek
Rue du Fort, 35
1060 Saint-Gilles
info@pianofabriek.be
http://www.pianofabriek.be
+32 2 541 01 70

Welke plaats ter wereld heeft meer betonblokken dan publieke zitbanken? Jawel: Brussel! Schaam je niet! Please have #MercyForTheBrusselsJerseys!

Of betonblokken nu wegwijs maken in een nieuw mobiliteitsplan, fietspaden creëren, wildparkeren tegengaan of wegenwerken letterlijk in goede banen leiden: de Brusselse betonblok (alias Jersey) kan het allemaal. Wat initieel bedoeld was als tijdelijk veiligheidsmiddel na de aanslagen van 2016 is ondertussen geëvolueerd naar een snelle oplossing die de stad instant maakbaar maakt. Door het tijdelijke karakter van deze blokken staat alles los van regelgeving of wetgeving. Alles kan. De multi-inzetbaarheid van de Jersey tast niet alleen de esthetiek van de stad aan, maar legt het spanningsveld bloot tussen beleidsmakers en publieke ruimte.

Have mercy!
Deze expo toont een overzicht van 5 jaar 'Mercy for the Brussels Jerseys'. Het project focust op de meest absurde situaties in het straatbeeld, de veelheid van de betonblokken en confronteert de Brusselaar met hun gewenning. Kom kijken en oordeel zelf tijdens deze expo!

check Instagram mercyforthebrusselsjerseys
----

Which place in the world has more concrete blocks than public benches? Yep: Brussels! Don't be ashamed! Please have #MercyForTheBrusselsJerseys!

Whether concrete blocks are leading the way in a new mobility plan, creating bicycle lanes, preventing wild parking or literally managing roadworks: the Brussels concrete block (aka Jersey) can do it all. What was initially intended as a temporary safety instrument after the 2016 attacks has since evolved into a quick fix that makes the city instantly makeable. The temporary character of these blocks means that everything is not subject to regulation or legislation. Anything is possible. The Jersey's multi-use not only affects the aesthetics of the city, but exposes the tension between p