Agenda

Het Huis van Culturen is een ontmoetingsplaats rond kunst en cultuur, verankerd in laag Sint-Gillis, die het samenleven en de interculturaliteit moet bevorderen.

Het Huis van Culturen is een ontmoetingsplaats rond kunst en cultuur, verankerd in laag Sint-Gillis, die het samenleven en de interculturaliteit moet bevorderen. Het Huis ligt in de Belgradostraat, recht tegenover de stelplaats voor trams, en organiseert er zowel tijdens het jaar, als gedurende de vakanties artistieke evenementen, stages en workshops voor kinderen, tieners en volwassenen. Ook drie vzw’s organiseren er hun activiteiten: Radio Alma, Ecole de Cirque de Bruxelles en APEB. Het Huis van Culturen maakt deel uit van de dienst Cultuur van de gemeente Sint-Gillis en kan rekenen op steun van de Cocof.

Het Huis van Culturen is in 2007 geopend in een voormalig industrieel pakhuis uit 1926. Later zou er zich nog een drukker-lithograaf vestigen, vooraleer het een locatie zou worden gericht op samenleven, kunst en cultuur. Dit cultuurplatform te midden van de Zuidwijk, aan de rand van Vorst en Anderlecht, met zijn zeer uitgesproken stedelijk karakter, wil een dynamiek op gang brengen waarbij wijkbewoners, de verenigingssector en culturele actoren elkaar ontmoeten.

De naam benadrukt de vele identiteiten die het weefsel van Sint-Gillis vorm geven. Het huis wil ze meer bekendheid geven en met elkaar in contact brengen via zijn programmering en de vele samenwerkingen.

Het team van het Huis van Culturen, dat onder de dienst Cultuur ressorteert en op steun kan rekenen van de Cocof, bestaat uit vijf personen. Sinds de oprichting ervan in 2017 zorgt dit team ervoor dat de programmering, de openheid naar de buurt, de integratie van een divers publiek en het onthaal van artiesten, verenigingen en publiek in al hun diversiteit, op elkaar zijn afgestemd.

Het hele cultuurseizoen volgen festivals, spektakels (dans, theater, circus, poppentheater, …), concerten, filmvertoningen, tentoonstellingen, installaties, conferenties, debatten, enz. er elkaar in snel tempo op. Workshops en stages (voor kinderen, tieners en/of volwassenen) slaan op een ludieke en creatieve manier bruggen met de rest van de

Artists in residence stellen er het publiek (o.a. schoolgaande jeugd) de verschillende stappen van hun werk voor en gaan ook het gesprek aan met de toeschouwers.

Festivals zijn een vaste waarde in het Huis van Culturen maar er zijn ook terugkerende evenementen zoals concerten en wor

Drie verenigingen huizen in het Huis van Culturen naast elkaar en organiseren eenmalige of het hele jaar door activiteiten.

Het Huis van Culturen ressorteert onder het schepenambt voor Cultuur van Sint-Gillis en kan rekenen op steun van de Franse Gemeenschapscommissie.


Belgradostraat 120
1060 Sint-Gillis
02/850.44.18
maisondescultures@stgilles.brussels