Agenda
Ons visie
Un plan pour
Saint Gilles
"Een van de sterkste punten van dit plan is ongetwijfeld dat het niet in steen gebeiteld is en dat het kan evolueren in functie van de realiteit en de feedback van de culturele actoren" Francesco Iammarino, Schepen van Cultuur
 • Transversaliteit van cultuur

  "De sectorale versnippering, door cultuur in categorieën op te sluiten ondermijnt de globale samenhang van het overheidsinitiatief; maar erger nog is dat dit de culturele dimensie van de andere sectoren van het publieke leven miskent (…) de ontwikkeling van interconnecties en interacties tussen interventiesectoren, soorten publiek, instellingen, cultuurdisciplines en culturele milieus moet dus worden begeleid, om de connectiviteit van de middelen te bevorderen en op die manier de productie en omloop van zingeving te vergemakkelijken."

  Baptiste Fuchs - Artikel "Droits culturels: une introduction" gepubliceerd op 22/10/2013 / Agir pour la Culture - PAC


 • Laagdrempelige cultuur

  "De voorwaarden scheppen om de toegang tot cultuur te garanderen is (…) essentieel om het streven naar een rechtvaardige en gelijke samenleving te bevorderen. Door eenieder de kans te geven een culturele speler te worden, binden we de strijd aan tegen ongelijkheid"

  Bouger les Lignes – Synthèse coupole "Démocratie et diversité culturelles" p. 7 (september 2016)

 • Ontmoeting van culturen

  "Cultuur ontstaat uit mengeling, ontmoeting en schokken. Als gevolg van het isolement daarentegen sterven beschavingen, van de obsessie voor puurheid."

  Octavio Paz

 • Begeleiden en promoten van kunstenaars

  "Kunst is voor mannen en vrouwen nog zoveel belangrijker dan al het beste wat wetenschap en technologie te bieden hebben …/… We zijn net als een dier van wie de levensadem bestaat uit geschilderde, gebeeldhouwde en bezongen dromen. Geen gemeenschap, hoe rudimentair haar werktuigen ook zijn, kan op aarde bestaan, zonder muziek, vorm van grafische kunst, zonder die verhalen uit de verbeelding die we mythes of poëzie heten."

  Georges Steiner