Agenda
november
6 november

Expo: Is dat uw zus?

GC Pianofabriek
Rue du Fort, 35
1060 Saint-Gilles
info@pianofabriek.be
http://www.pianofabriek.be
+32 2 541 01 70

ENG : Is dat uw zus?’ - by Agneskena - is a visual representation of relationships, bonds and connections that blossom through our honest way of simply existing. This project portrays the power of understanding, belonging and acceptance without having to compromise on your own individuality and beliefs through conversations and images. All of this will be presented in an exhibition that will give you perspectives on being a black individual in a western society.

NL : Is dat uw zus?’ - door Agneskena - is een visuele voorstelling van relaties, banden en connecties die opbloeien door onze eerlijke manier van gewoon bestaan. Dit project portretteert de kracht van begrip, saamhorigheid en acceptatie zonder concessies te hoeven doen aan je eigen individualiteit en overtuigingen door middel van gesprekken en beelden.Dit alles zal worden gepresenteerd in een tentoonstelling die je perspectieven biedt op een zwart individu zijn in een westerse samenleving.

FR : 'Is dat uw zus?' - par Agneskena - est une représentation visuelle des relations, liens et connexions qui se forment à travers notre façon honnête de tout simplement exister. Ce projet illustre le pouvoir de la compréhension, de l'appartenance et de l'acceptation sans avoir à faire de compromis sur sa propre individualité et ses croyances, à travers des conversations et des images. Tout cela sera présenté dans une exposition qui vous donnera des perspectives sur le fait d'être un individu noir dans une société occidentale.